12700 Gulf Beach Hwy. Pensacola, FL 32502

Mediterranean

Italian Sausage, Mozzarella, Tomatoes, Red Onion, Kalamata Olives, Feta Crumbles, Tomato Basil Sauce.

  • 12.95